Start Competitie Goede Praktijken veilig werken met stoffen

21 juni 2018 | Door redactie

De 14e editie van de Europese Goede Praktijken Competitie is gestart. Organisaties die een goede manier hebben voor gezond en veilig werken met stoffen kunnen hieraan meedoen. Zij maken kans op € 2.000 en een plek in de Europese finale.

De Europese Goede  Praktijken Competitie maakt deel uit van de campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019: Gevaarlijke stoffen: zo pak je dat aan! van het European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).  Organisaties die de risico’s van werken met (gevaarlijke) stoffen goed beheersen, worden hiervoor beloond. Meestal krijgen alleen de slechte arbeidsomstandigheden alle aandacht in de media. Deze competitie wil organisaties die het wél goed geregeld hebben, in de spotlights zetten. In de editie 2018-2019 staat veilig werken met (gevaarlijke) stoffen centraal.

Risico’s blootstelling in alle sectoren

Uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2) van EU-OSHA blijkt dat gevaarlijke stoffen het meest voorkomen in sectoren als de landbouw, de verwerkende industrie en de bouw. Maar in alle sectoren waar gewerkt wordt met stoffen lopen werknemers het risico van blootstelling. In 38% van alle Europese organisaties wordt namelijk gewerkt met chemische of biologische stoffen die ernstige beroepsziekten kunnen veroorzaken. Werkgevers zijn verplicht hiervoor een (aanvullende) risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) te maken en een registratie van bloostelling bij te houden.

Maatregelen voor omgaan met gevaarlijke stoffen

Organisaties die meedoen, moeten laten zien welke maatregelen zij getroffen hebben voor het gebruik van en het omgaan met gevaarlijke stoffen in het werk. Voorbeelden van prijswinnaars aan eerdere edities zijn:

  • het bevorderen van duurzame inzetbaarheid door te experimenteren duo- en triobanen in ploegendiensten bij een productiebedrijf in de levensmiddelenindustrie;
  • invoering van een vierdaagse werkweek bij een advocatenkantoor waarbij werknemers zelf hun arbeidstijden en hun werkplek bepalen en hoeveel vakantiedagen ze opnemen. Hierdoor is er een goede werk-privé balans, een laag ziekteverzuim en een goede productiviteit.

 Deelnemen aan de Goede Praktijken Competitie kan door het aanmeldformulier in te vullen.