Tips voor veilig werken met gevaarlijke stoffen

7 februari 2019 | Door redactie

Eén op de zes werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat hij met gevaarlijke stoffen werkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vroeg een expert in risicomanagement om tips voor de effectieve beheersing van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen.

Het lijkt een open deur, maar de expert in risicomanagement herhaalt het verschillende malen: werknemers moeten elkaar durven aanspreken op onveilig gedrag. Organisaties hanteren procedures om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Werknemers slaan echter gemakkelijk stappen over in deze procedures als ze niet goed aansluiten op de praktijk. Als de cultuur er niet naar is, kan het lastig zijn om elkaar hierop aan te spreken, vooral als werknemers onder tijdsdruk werken.

Goed risicomanagement bestaat uit drie dagelijkse vragen

Grote organisaties hebben vaak een afdeling om de veiligheid van de werknemers te borgen. Het midden- en kleinbedrijf is vaak wel op de hoogte van de risico’s, maar kan hier volgens de expert meer aandacht aan besteden. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Organisaties zouden zichzelf elke dag drie vragen moeten stellen:

  1. Wat willen we bereiken? Bijvoorbeeld veilig werken én een bepaalde omzet behalen.
  2. Wat is daarbij onzeker? Hiervoor moet de organisatie de risico’s in kaart brengen.
  3. Wat kunnen we er samen aan doen? Bijvoorbeeld het treffen van welke maatregelen, voor wie en door wie?

Aanpak gevaarlijke stoffen is themaprogramma van Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft voor 2019 extra geld uitgetrokken voor de aanpak van gevaarlijke stoffen. De Inspectie heeft hiervoor een themaprogramma ingericht en er een gespecialiseerd operationeel team voor opgezet. Bij inspecties van organisaties die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen zet Inspectie SZW intensiever in op preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het kabinet heeft hiervoor € 4,5 miljoen extra budget per jaar vrijgemaakt.