Update van SZW-lijst gevaarlijke stoffen gepubliceerd

5 januari 2018 | Door redactie

Het ministerie van SZW heeft de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen geactualiseerd. Dit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Stoffen die zijn gewijzigd of zijn toegevoegd, zijn gemerkt zodat actualisaties direct zichtbaar zijn.

Jaarlijks krijgen enkele duizenden werknemers een vorm van kanker die mogelijk is veroorzaakt door  blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Kankerverwekkende en mutagene stoffen komen in veel arbeidssituaties voor. Denk aan de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid, de industrie,  laboratoria en ziekenhuizen. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of het risico hierop vergroten. Werkgevers moeten maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen of te beperken. De risico's moeten worden opgenomen in de risico- inventarisatie en -evaluatie.

Twee maal per jaar update lijst gevaarlijke stoffen

In artikel 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staan regels voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen en eisen aan de maatregelen die de werkgever moet nemen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid houdt een lijst van kankerverwekkende stoffen bij. Op deze lijst staan kankerverwekkende werkprocessen en -toepassingen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen (stoffen die veranderingen in het DNA kunnen veroorzaken) en voor de voortplanting giftige stoffen. Tweemaal per jaar wordt de lijst bijgewerkt en gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2018, nr. 21).