Werkgerelateerde kanker veroorzaakt veel sterfgevallen

Werkgerelateerde kanker is naar schatting verantwoordelijk voor 53% van alle werkgerelateerde sterfgevallen in Europa. Daarmee is ‘beroepskanker’ een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk.

3 oktober 2019 | Door redactie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gevaarlijke stoffen kunnen echte sluipmoordenaars zijn. In Nederland overlijden ieder jaar circa 3000 mensen omdat ze hieraan zijn blootgesteld. In de Europese Unie leidt het jaarlijks tot ongeveer 120.000 gevallen van kanker en ongeveer 80.000 sterfgevallen.

Internationaal programma voor de aanpak van werkgerelateerde kanker

Diverse Europese instanties die zich bezighouden met veiligheid en gezondheid op het werk, waaronder het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben zich op 25 mei 2016 verenigd. Zij stelden gezamenlijk een programma op voor de aanpak van werkgerelateerde kanker: de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen. De ondertekenaars van de routekaart publiceerden onlangs een nieuw informatieblad over kankerverwekkende stoffen.

Risico’s herkennen, beoordelen en beheersen

Dit informatieblad maakt deel uit van de campagne ‘Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan’. Het informatieblad geeft onder andere uitleg over kankerverwekkende stoffen en de risico’s die verbonden zijn aan de blootstelling aan deze stoffen, informatie over de wet- en regelgeving en richtlijnen voor het herkennen, beoordelen en beheersen van de risico’s op het werk.

Grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Maar liefst 38% van alle Europese ondernemingen werkt met potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen leidt tot grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals luchtwegaandoeningen, schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel, huidirritatie en arbeidsgerelateerde kanker. Ook blootstelling aan straling, stress en hormoonontregelende stoffen en nanomaterialen wordt steeds vaker in verband gebracht met werkgerelateerde kanker.