Zijn maatregelen tegen dieselmotorenemissie ook buiten verplicht?

24 juli 2019

Onze medewerkers laden en lossen vrachtwagens in de buitenlucht. Moeten we dan maatregelen nemen tegen dieselmotorenemissie?

Werknemers die werken met vrachtauto’s, lopen het risico op blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME), de uitstoot van deze vrachtwagens. DME ontstaat door verbrandingsprocessen in een dieselmotor. De uitstoot bevat onder meer kankerverwekkende (roet)deeltjes, maar ook andere toxische en irriterende gassen. Daarom zijn werkgevers verplicht werknemers te beschermen tegen DME.

Zorgplicht

Strikt genomen hoeven werkgevers alleen maatregelen tegen DME te nemen als de werknemers beroepsmatig blootstaan aan DME in besloten ruimten. Worden uw medewerkers in de buitenlucht blootgesteld aan DME, dan is er aanzienlijk minder gevaar. Toch kan het verstandig zijn om kritisch te kijken naar de DME-blootstelling. Want zelfs buiten kan het voorkomen dat uw medewerkers aan hoge concentraties DME blootstaan. Verwaait de DME voldoende tijdens het laden en lossen? Wat als er nauwelijks wind staat? Blijven de motoren lopen of gaan ze uit? Staan de vrachtwagen altijd buiten, ook als het koud is of regent? Heeft u twijfels, laat dan een expert de emissiewaarden meten. Er zijn (nog) geen wettelijke grenswaarden voor de blootsteling van DME, maar de Nederlandse overheid en Inspectie SZW hanteren een verbodswaarde van 50μg EC/m3. Blijkt uit metingen dat uw medewerkers toch blootstaan aan hogere concentraties DME, dan moet u maatregelen nemen.

Afzuiging

Neem het gevaar dan op in uw RI&E en beperk de gevaren via de arbeidshygiënische strategie. Het beste is om op basis van logisch verstand het plan van aanpak en werkvoorschriften in te vullen, ook als het open deuren zijn. Benoem ze letterlijk voor de medewerkers: motor uit als het niet nodig is, masker op als het niet anders kan en als het mogelijk is afzuiging of losse filters voor op de uitlaat. Check verder de arbocatalogus van uw branche voor sectorspecifieke oplossingen.