Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen.

Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen, komt de Arbeidsinspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Arbeidsinspectie veiligheidsrapporten.

Nieuws

Preventie werkgerelateerde kanker in Europees verband

27-06-2023

Kanker is doodsoorzaak nummer één als het gaat om werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Omdat werknemers in alle landen dezelf...

Beroepslongziekten niet altijd direct zichtbaar

15-06-2023

Werknemers die longklachten hebben, staan er vaak niet bij stil dat hun klachten werkgerelateerd kunnen zijn. Ook behandelaars leggen die li...

Ongezond werk nauwelijks gemeld bij Arbeidsinspectie

06-06-2023

Uit het rapport Staat van gezond werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat ongezonde werkomstandigheden in de top 3 staat van oorz...

Is er verschil tussen de begrippen gevaar en risico?

04-04-2023

Arboverantwoordelijken moeten ervoor zorgen dat werknemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en op hun werk geen gevaar lopen. Of geen...