Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen, of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen.

Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen komt de Arbeidsinspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Arbeidsinspectie veiligheidsrapporten.

Nieuws

Europees actieplan ter preventie van kanker door werk

04-07-2024

Jaarlijks sterven er in de Europese Unie meer dan 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Reden om het EU-actieplan Roadmap on Carcinoge...

Gezondheidsraad waarschuwt voor risico schimmelinfecties

11-06-2024

Door het gebruik van schimmelbestrijders in de landbouw zijn schimmels de laatste jaren vaker resistent tegen antischimmelbehandelingen. Ook...

Wijzigingen regels gevaarlijke stoffen in Arbobesluit

30-05-2024

De regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn op een aantal punten gewijzigd...

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten nog geen succes

07-05-2024

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) die vorig jaar is ingegaan, heeft niet het verwachte resultaat. Er zijn...