Dringend maatregelen vereist voor preventie diabetes

15 mei 2024 | Door redactie

Uit onderzoek van Maastricht University blijkt dat 1,4 miljoen Nederlanders een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2. De helft van hen krijgt gezondheidsproblemen. Dit risico kan verkleind worden. Ook de werkgever kan daar maatregelen voor nemen.

Uit nieuw onderzoek van Maastricht University blijkt dat 1,4 miljoen Nederlanders het voorstadium van diabetes type 2 hebben. Het Diabetes Fonds heeft het over een diabetescrisis, omdat dit een forse stijging is: 300.000 mensen meer dan in 2018. Als diabetes type 2 niet op tijd wordt onderkend en op de juiste manier wordt behandeld, kunnen mensen hart- en vaatziekten krijgen, nierschade en problemen met het zicht. Het Diabetes Fonds start een campagne om mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 eerder op te sporen en te ondersteunen met advies over en hulp bij het bereiken van een gezonde leefstijl (artikel). Mensen kunnen op de website een Diabetes Risicotest doen.     

Preventief medisch Onderzoek

Diabetes type 2 wordt ook wel een leefstijlziekte genoemd. De oorzaken zijn namelijk ongezond eten en roken, obesitas en een gebrek aan beweging. Toch kan iedereen diabetes type 2 krijgen. En ook zijn er factoren die het risico op de ziekte vergroten, zoals afkomst, erfelijkheid en leeftijd. Maatregelen als gezond eten en drinken, voldoende en regelmatig bewegen en niet roken verkleinen het risico. De werkgever hoort in ieder geval de werknemers de mogelijkheid van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) (tool) aan te bieden. Dit onderzoek is niet alleen gericht op risico’s die het werk heeft voor de gezondheid, maar kijkt breder naar gezondheid en neemt daarin ook leefstijlfactoren mee, De werkgever mag dit onderzoek niet verplichten en de OR moet ermee instemmen dat hij dit aanbiedt.

Bijlagen bij dit bericht