Overheidscampagne om werknemer op de fiets te krijgen

9 mei 2023 | Door redactie

Volgens de overheid kunnen werknemers vaker de fiets pakken om naar hun werk te gaan, maar doen ze dat niet uit gewoonte. Om ze te stimuleren vaker voor de fiets te kiezen, is een nieuwe campagne gestart; Kort ritje? Da’s zo gefietst!

Er wordt al veel gefietst in Nederland, maar nog niet voldoende. Het kabinet wil dat werknemers vaker de fiets pakken om ermee naar hun werk te gaan. Dat is goed voor de gezondheid van de werknemer, het milieu, de portemonnee en voor het verminderen van files. Nu pakken werknemers voor korte ritjes tot 10 kilometer nog te vaak de auto. De nieuwe overheidscampagne Kort ritje? Da’s zo gefietst! moet hier verandering in brengen. Het doel is: 20% meer woon-werkverkeer met de fiets in 2027 en begin 2025 100.000 meer werknemers die naar het werk fietsen dan begin 2022. Om dit mogelijk te maken investeert de overheid 800 miljoen euro in fietsvoorzieningen, zoals fietspaden, stallingsfaciliteiten bij stations, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen om woonwijken beter te ontsluiten. Ook komt er voorlichting over veilig deelnemen aan het verkeer als fietser.

Regelingen voor zakelijke fiets

Niet alleen gezondheids- en milieuoverwegingen spelen een rol, ook geld kan een prikkel zijn om de auto in te ruilen voor de fiets. In 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding voor vervoer met de fiets naar € 0,22 per kilometer. Daarnaast heeft de werkgever verschillende mogelijkheden om fietsen aantrekkelijker te maken. Zo kan hij een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen (infographic). Bij deze laatste – de fiets van de zaak (artikel) – blijft de fiets eigendom van de werkgever (of bij lease van de leverancier). Sinds 2022 geldt een vaste bijtelling voor privégebruik van 7%. Dat scheelt in administratieve lasten. Ook een renteloze lening aan de werknemer of beschikbaar stellen van deelfietsen kan aantrekkelijk zijn om de fiets als zakelijk vervoermiddel te stimuleren.  Organisaties die de fiets als vervoermiddel voor woonwerkverkeer willen promoten, kunnen via de campagne website Da's zo gefietst! gratis promotiemateriaal downloaden.