Vitaliteitsbeleid werkt pas met integrale aanpak

3 juli 2024 | Door redactie

Door te investeren in de vitaliteit van hun medewerkers wordt hun inzetbaarheid groter, presteren ze beter en ervaren ze meer werkgeluk. De arboprofessional kan ondersteunen bij een integrale aanpak van vitaliteit. De vijf pijlers van een goed vitaliteitsbeleid helpen daarbij.

Een goed vitaliteitsbeleid kent vijf pijlers: het lichamelijke, het mentale, het sociale, het financiële en het professionele aspect. Zij zijn met elkaar verbonden, omdat ze elkaar beïnvloeden: een gezond lichaam bevordert fitheid en een heldere geest, sterke sociale relaties verminderen stress en zorgen voor zingeving, financiële stabiliteit draagt bij aan emotioneel welzijn, en carrièreontwikkeling stimuleert autonomie en motivatie. Hoewel iedere werknemer met deze pijlers te maken heeft, ontwikkelen ze zich niet vanzelf in de gewenste richting. Als er een disbalans is tussen de pijlers heeft dit negatieve gevolgen, waaronder hoger ziekteverzuim, stijgende verzuimkosten, verlies van talent, afnemende productiviteit.

Maatregelen op meerdere gebieden

Om een goede balans te bereiken, moet de werkgever maatregelen nemen op meerdere gebieden tegelijk. Dat zijn onder andere:

  • Lichamelijk: voldoende beweging, rust en herstel: volwassenen moeten per week minimaal twee en een half uur matig intensief bewegen. Stimuleer medewerkers om afwisselend staand en zittend te werken en in beweging te blijven.
  • Mentaal: stressmanagement en zelfzorg: hoe fitter werknemers zijn, hoe groter hun veerkracht en weerbaarheid. Leer medewerkers daarom hoe ze zichzelf kunnen wapenen tegen stress en een burn-out.
  • Sociaal: verbinding en gemeenschappen: verbondenheid geeft werknemers een gevoel van identiteit en betekenis. Geef medewerkers het gevoel dat ze gewaardeerd worden en dat hun inbreng ertoe doet.