Zo maakt u de stap naar rookvrij werken

Rookruimtes op het werk zijn vanaf 1 januari 2022 niet langer toegestaan. Voor rokende medewerkers kan dit een behoorlijk lastige stap zijn naar volledig rookvrij werken.

Naast het afbreken van de rookruimtes moet een werkgever medewerkers informeren en met belanghebbenden in gesprek. Daarnaast kan hij medewerkers ondersteunen bij het stoppen met roken. Deze toolbox helpt u bij het nemen van alle benodigde stappen naar een rookvrije werkomgeving.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo maakt uw organisatie de stap naar rookvrij werken

  Voldoe voor 1 januari 2022 aan uw wettelijke verplichting

  Roken is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden. Gemiddeld genomen melden rokers zich vaker ziek, hebben vaker chronische ziekten en een lagere productiviteit vanwege rookpauzes. Redenen genoeg voor werkgevers om roken te ontmoedigen en medewerkers te helpen met stoppen. Deze toolbox geeft uw organisatie duidelijkheid over de wettelijke regels, de manier waarop u rookvrij werken regelt en welke communicatie en ondersteuning u uw (rokende) medewerkers kunt geven.

 • 2

  Wat betekent rookvrij werken?

  De (lange) weg naar een rookvrije werkomgeving

  Verdiepingsartikel Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 22-07-2021

  Per 2022 is het doek gevallen voor de rookruimtes in organisaties. Er mag dan geen inpandige rookruimte meer aanwezig zijn. Dit is een volgende stap in de richting van een volledig rookvrije werkplek. Deze verandering heeft echter nogal wat voeten in de aarde, zeker als er uw organisatie veel verstokte rokers rondlopen. Moet u hier dan toch mee aan de slag? En hoe dan?


  Wat kost een rokende werknemer de werkgever?

  Vraag & Antwoord Preventie Publicatiedatum: 22-07-2021

  Per 1 januari 2022 zijn we wettelijk verplicht om alle rookruimtes binnen onze organisatie te verwijderen. Roken is dan alleen nog toegestaan in de buitenlucht, zonder een afdakje. We zijn daarom bezig met een project om de stap naar een rookvrije werkomgeving te maken. Vanwege dat project vragen we ons af: hoeveel kosten heeft een werkgever eigenlijk aan een rokende werknemer?


  Hoe hoog is de boete als werknemers niet rookvrij werken?

  Vraag & Antwoord Preventie Publicatiedatum: 22-07-2021

  Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek. Voor 1 januari 2022 moeten werkgevers ook de rookruimtes verwijderen. Hoe hoog is de boete voor de werkgever als er toch gerookt wordt op het werk?


 • 3

  Hoe organiseren we rookvrij werken?

  Creëer een rookvrije werkomgeving

  Tool Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 02-08-2021

  Dit stappenplan biedt uitleg voor het plannen, uitvoeren en evalueren van een succesvol rookvrij werken-programma.


  Uitzonderingen op de rookvrije werkplek

  Infographic Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 02-12-2021

  Volgens de Tabakswet moet de werkplek rookvrij zijn. Per 2022 is er geen uitzondering voor rookruimtes meer. In het Tabaks- en rookwarenbesluit staan nog twee uitzonderingen op het rookverbod.


  Moet de thuiswerkplek ook rookvrij zijn?

  Vraag & Antwoord Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 02-08-2021

  In onze organisatie is rookvrij werken een belangrijk speerpunt. Het draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze werknemers als ze niet roken. We vragen ons af of de thuiswerkplek ook rookvrij moet zijn? Mogen we roken op de thuiswerkplek verbieden?


  Welke belanghebbenden zijn er bij de invoering van een rookvrij werken?

  Vraag & Antwoord Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 26-07-2021

  Binnen onze organisatie gaan we aan de slag met rookvrij werken. Voor 1 januari 2022 moesten de rookruimtes immers verdwenen zijn. We vragen ons af welke belanghebbenden we allemaal moeten betrekken bij deze stap naar rookvrij werken?


  Rookvrije werkomgeving voor achterban OR per 2022

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 23-04-2021

  Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Werkgevers moeten dus maatregelen nemen om deze ruimtes op te heffen. Omdat het gaat om een regeling rond arbeidsomstandigheden, heeft de ondernemingsraad (OR) daarbij instemmingsrecht.


  Voorbeeldagenda bespreken rookvrij werken

  Tool Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 23-07-2021

  Dit formulier geeft u een overzicht van de relevante gespreksonderwerpen voor een overleg over rookvrij werken.


  Voorbeeldregeling rookvrij werken

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 22-07-2021

  Gebruik deze regeling om duidelijke regels over rookvrij werken op te stellen.


 • 4

  Hoe faciliteren we stoppen met roken?

  Mag de werkgever aan een werknemer vragen of hij rookt?

  Nieuws Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 02-08-2021

  Volgens de Tabakswet moeten rookruimtes op de werkvloer vóór 1 januari 2022 verdwijnen. De overheid vindt het belangrijk dat werkgevers en bedrijfsartsen werknemers uit hun organisatie ondersteunen in het stoppen met roken. Maar mag een werkgever eigenlijk wel aan een werknemer vragen of hij rookt?


  Hoe kan een werkgever stoppen met roken faciliteren?

  Vraag & Antwoord Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 23-07-2021

  Voor de rokers in onze organisatie is het een zware dobber dat ze niet meer onder werktijd een sigaret kunnen opsteken. De werknemers die willen stoppen met roken willen we zoveel mogelijk helpen. Op welke manieren kunen we de werknemers hierbij ondersteunen?


  Geen eigen risico meer voor stoppen met roken via arts

  Nieuws Preventie Publicatiedatum: 13-02-2020

  Sinds begin januari is het aantrekkelijker geworden om werknemers te helpen bij het stoppen met roken. Het gaat namelijk onder bepaalde voorwaarden niet meer ten koste van het eigen risico van degene die stopt. Dat kan een extra stimulans zijn.


  Belastingvrije cursus stoppen met roken aanbieden?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 17-01-2022

  De wetgever verplicht ons uiterlijk op 1 januari 2022 de rookruimtes binnen onze organisatie te sluiten. Dat betekent dat werknemer niet meer op het werk kunnen roken. Kunnen wij onze werknemers onbelast een cursus stoppen met roken laten volgen?


  Beloningen helpen werknemer bij stoppen met roken

  Nieuws Preventie Publicatiedatum: 02-11-2018

  Het aanbieden van groepstrainingen gecombineerd met beloningen kan een effectieve methode zijn om werknemers te laten stoppen met roken, zo wijst een recente studie van Universiteit Maastricht uit.


  Vraag frisse ideeën voor invulling oude rookruimte

  Nieuws Preventie Publicatiedatum: 13-08-2021

  Per 1 januari 2022 mogen Nederlandse organisaties geen inpandige rookruimtes meer hebben. Dat levert mogelijk gemor op onder rokende werknemers. Een slimme manager gebruikt de voormalige rookruimtes in zijn voordeel en betrekt de werknemers bij de keuze van een nieuwe bestemming voor de ruimte.


 • 5

  Hoe communiceren we over rookvrij werken?

  Snel in gesprek over de rookvrije werkplek

  Nieuws Preventie Publicatiedatum: 21-07-2021

  Per 1 januari 2022 moet de hele werkomgeving rookvrij zijn. Het is belangrijk om de medewerkers op tijd te informeren als de regels in uw organisatie hiervoor op de schop moeten. De manier waarop die communicatie plaatsvindt, kan de boodschap maken of breken.


  Communicatiemomenten voor de stap naar rookvrij werken

  Tool Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 30-07-2021

  Gebruik dit stappenplan voor een positieve, tactvolle manier van communiceren over rookvrij werken in uw organisatie.


 • 6

  Hoe beantwoorden we vragen over rookvrij werken?

  Negen haken en ogen aan rookvrij werken

  Verdiepingsartikel Werkplek Publicatiedatum: 02-08-2021

  Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek. Per 1 januari 2022 is een afzonderlijke rookruimte in de organisatie dan ook niet meer toegestaan. Vooral in organisaties waar veel werknemers graag een peuk opsteken in de pauze, kan die verandering veel vragen oproepen. Wat zijn de belangrijkste?


  Mogen we sollicitanten vragen of ze roken?

  Vraag & Antwoord Publicatiedatum: 27-07-2020

  Onze organisatie voert een actief antirookbeleid. Mogen we sollicitanten vragen of ze roken en ze daarop afwijzen? En mogen we dit in de vacature vermelden?


  Geldt rookverbod op het werk ook voor bedrijfsauto’s?

  Vraag & Antwoord Auto van de zaak Publicatiedatum: 14-04-2022

  Onze vertegenwoordigers gebruiken bedrijfsauto’s om mee naar klanten te rijden. Sommige werknemers roken in die bedrijfsauto’s. De werknemers die niet roken hebben daar last van. Mogen wij roken in de auto toestaan of geldt het rookverbod op de werkplek ook voor deze bedrijfswagens? Werknemers mogen de auto’s niet privé gebruiken. 


  Doorgaan met roken is geen reden voor ontslag

  Nieuws Ontslag Publicatiedatum: 09-08-2018

  Een ambtenaar die volgens haar werkgever onvoldoende meewerkte aan opdrachten om haar leefstijl aan te passen, is onterecht ontslagen. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep.


  Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?

  Vraag & Antwoord Preventie Publicatiedatum: 10-07-2019

  Onze organisatie wil roken ontmoedigen. We hebben daarvoor een rookbeleid opgesteld, waarin we ook roken voor de ingang van het bedrijfspand verbieden. Maar, mogen we dat wel verbieden?