Gezondheid werknemer

Gezonde werknemers zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzaam inzetbaar. Ze zijn vitaler en daardoor enthousiaster over hun werk. Dat draagt bij een goede werksfeer. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke gezondheid, maar ook om de mentale gezondheid van werknemers.

Hoewel leefstijl een keuze van de werknemers zelf is, kunnen werkgevers hierop wel invloed uitoefenen. Een PAGO of PMO kan hiervoor een goed middel zijn, maar ook een goed vitaliteits- en gezondheidsbeleid is belangrijk.

Nieuws

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

Dringend maatregelen vereist voor preventie diabetes

15-05-2024

Uit onderzoek van Maastricht University blijkt dat 1,4 miljoen Nederlanders een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2...

Mentale vitaliteit meten met het Stoplicht Systeem

26-03-2024

Bij verzuim kunnen problemen spelen op drie gebieden: werk, privé en de persoon zelf. Op alle gebieden moet de werknemer veilig en gezond ku...

Boost voor preventie met Preventief Medisch Onderzoek

22-02-2024

Werkgevers die het Preventief Medisch Onderzoek willen inzetten voor preventie moeten ervoor zorgen dat werknemers enthousiast worden om era...