Aandacht voor donateurs groeit steeds meer

Donateursgerichte fondsenwerving krijgt steeds meer aandacht binnen non-profitorganisaties. Organisaties scoren daar ook steeds beter op. Dit blijkt uit de resultaten van een recent onderzoek door De Toekomst van Fondsenwerving in samenwerking met Dunck Loyalty Marketing.

11 november 2020 | Door redactie

Het onderzoek is uitgevoerd bij 72 fondsenwervende organisaties in Nederland en gaat in op donateursgerichte fondsenwerving. Het is belangrijk om bestaande donateurs goed te onderhouden. Dat versterkt namelijk de relatie met de donateur en zorgt voor meer loyaliteit en betrokkenheid. De deelnemende organisaties scoren ook dit jaar hoog op het centraal stellen van de donateur. Eenmalige en structurele donateurs krijgen steeds meer aandacht van de organisaties. Organisaties van goede doelen sturen steeds vaker (meer dan 70%) een welkomstbericht, spreken de waardering uit richting de donateur en geven meer informatie over de organisatie, de resultaten en de besteding van de gift. Opvallend is ook dat organisaties de communicatie steeds vaker aanpassen voor de verschillende doelgroepen (structurele donateurs 86% en incidentele donateurs 80%).

Meer vragen aan de donateur

Het betrekken van de donateur bij de organisatie en het stellen van gerichte vragen over bijvoorbeeld behoeften, interesses of een extra gift is voor veel organisaties een stuk lastiger. Slechts de helft van de organisaties vraagt na een tijdje om een additionele gift bij de donateur. Het vragen naar de behoeften en wensen van de donateur gebeurt bij slechts 32% van de organisaties. Uw organisatie kan met die informatie veel beter inspelen op de donateur. Weinig organisaties vragen ook naar de indruk van de organisatie bij de donateur (12%) en de verwachtingen van de donateur met betrekking tot de organisatie (10%). Dit kan waardevolle informatie zijn.

Belang van betrokkenheid fondsenwerving

De rol van het management en bestuurders is ook belangrijk voor donateursgerichte fondsenwerving. Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat bij 54% van de deelnemende organisaties het management team nauw betrokken is bij het opstellen en monitoren van behoudsdoelstellingen. Daarnaast mengt het management team zich bij slechts 51% van de organisaties regelmatig in de besluitvorming rondom het onderhouden van bestaande donateursrelaties. Om een volgende stap te kunnen zetten in het donateursgericht fondsenwerven, is die betrokkenheid heel belangrijk.