Aparte juridische vorm maatschappelijke ondernemers

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wil een aparte juridische status voor maatschappelijke organisaties: de maatschappelijke bv (BVm). De aanzet voor een wettelijke regeling is ter consultatie aangeboden. Tot 30 april 2021 is het mogelijk om hierop te reageren.

10 maart 2021 | Door redactie

Op dit moment moeten maatschappelijke organisaties een keuze maken uit de bestaande rechtsvormen. Volgens staatssecretaris Keijzer ervaren deze organisaties echter een gebrek aan erkenning en herkenning. Daardoor kunnen ze niet optimaal hun doelen behalen. De nieuwe rechtsvorm moet ervoor zorgen dat deze sociale en maatschappelijke organisaties makkelijker zijn te herkennen. De staatssecretaris heeft een eerste aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel nu ter consultatie aangeboden.

Winstbestemming van organisatie waarborgen

Het belangrijkste doel van een aparte juridische vorm is dat hierdoor duidelijk is dat de maatschappelijke impact voorop staat en niet het uitkeren van winst aan de aandeelhouders. Mocht een BVm winst behalen, dan blijft die behouden voor het verder realiseren en uitbouwen van de maatschappelijke impact van de organisatie. De wettelijke regels moeten de winstbestemming waarborgen en zorgen voor een verslaggeving over de maatschappelijke impact. Het is uiteindelijk aan een organisatie zelf om te kiezen voor deze nieuwe rechtsvorm.

Initiatiefnota voor sociale organisatie

Deze internetconsultatie is het gevolg van een initiatiefnota van Tweede Kamerlid Bruins. Eind september 2018 is deze nota ingediend bij het kabinet. In deze nota verzocht hij het kabinet om deze nieuwe rechtsvorm in te voeren. Op dit moment kiezen veel sociale en maatschappelijke organisaties namelijk voor de rechtsvorm van een bv. In veel andere Europese landen bestaat er al een aparte rechtsvorm voor sociale organisaties. Daarnaast vroeg Bruins het kabinet om te kijken of de zogenoemde Code Sociale Ondernemingen wettelijk te verankeren is, net zoals de Corporate Governance Code.