Besteding geld goede doel is erg belangrijk

5 oktober 2016 | Door redactie

Nederlanders vinden het bij goede doelen erg belangrijk om te weten hoeveel geld de organisatie besteedt aan de kosten van de organisatie, de salarissen voor de directie en de doelen waarvoor de giften zijn gedaan. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd op verzoek van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

In het onderzoek heeft TNS/NIPO iets meer dan 2.000 mensen ondervraagd. De ondervraagden kregen telkens twee onderwerpen te zien en moesten aangeven welke ze het belangrijkste vonden. Hieruit bleek dat de financiële zaken van het goede doel voor de Nederlanders erg belangrijk zijn. Op een gedeelde eerste plaats staan namelijk de uitgaven aan kosten voor de eigen organisatie en de hoogte van de salarissen voor de directie (beide 74%). Op de derde plaats staat het besteden van het geld aan de doelen waarvoor de giften zijn gedaan (71%). Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de verdere invulling van het validatiestelsel voor goede doelen.

Onafhankelijke instelling moet regels controleren

De Nederlanders hechten minder belang aan het betrekken van belanghebbende(n) bij het beleid van de organisatie, het publiceren van de samenstelling van het bestuur en de werving van nalatenschappen. Daarnaast is er in onderzoek gevraagd wie ervoor moet zorgen dat de goededoelenorganisaties zich aan de regels (tool) houden. De ondervraagden zien het liefst dat een onafhankelijke instelling dit op zich neemt (63%). Daarna worden de Belastingdienst (18%) en de organisaties zelf (14%) genoemd. Het CBF zou die onafhankelijke toezichthouder moeten zijn. Het is echter onduidelijk of de ondervraagden het CBF ook als een onafhankelijke instelling zien.