Bestedingsdoel is belangrijke overweging bij donatie

13 oktober 2021 | Door redactie

Het donateursvertrouwen is in het derde kwartaal weer iets gestegen. De index voor het donateursvertrouwen is gestegen van -10 naar -8. Daarnaast hebben de panelleden aangegeven dat ze het bestedingsdoel, de overheadkosten en de transparantie belangrijke criteria vinden bij de keuze van een goed doel. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

Elk kwartaal kijkt het NDP naar het donateursvertrouwen in Nederland. De index voor het donateursvertrouwen geeft een beeld van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Na de dip in 2020 lijkt het donateursvertrouwen weer langzaam bij te trekken. Hierdoor komt het donateursvertrouwen in het derde kwartaal alweer uit op -8.

Transparantie en betrouwbaarheid vaker genoemd

Daarnaast moest het panel (pdf) deze keer aangeven welke criteria van belang zijn bij de keuze voor een goed doel. Net als vorig jaar is het bestedingsdoel met 67% het belangrijkste. Daarna komen de overheadkosten (directeurssalaris, reclame en huisvesting) en de transparantie op de tweede en derde plaats met 32%. Betrouwbaarheid (CBF-Erkenning, ANBI-status (infographic)) en impact zijn met 30% en 23% ook belangrijke criteria volgens het panel. De criteria transparantie (van 19% naar 32%) en betrouwbaarheid (van 22% naar 30%) worden dit jaar veel vaker genoemd dan vorig jaar.

Hoogte donatie van belang voor verwachte terugkoppeling

Het panel kreeg verder nog vragen over de verwachtingen van goede doelen en of het bedrag van de donatie daarbij een rol speelt. Hieruit blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen de terugkoppeling van het goede doel en de hoogte van donatie. Donateurs die een bedrag geven van € 10 doen dat makkelijker en verwachten ook minder, dan donateurs die € 50 geven. De panelleden willen bij een bedrag van € 50 meer terugkoppeling en controleren ook vaker of de donatie effect heeft gehad (57% versus 70%). Daarnaast geeft 87% van de panelleden aan er vertrouwen in te hebben dat een donatie goed wordt besteed.