Betere spreiding van wervers voor goede doelen

24 augustus 2016 | Door redactie

De branchevereniging voor donateurswerving (DDDN) wil kluitjesvorming bij de werving van donateurs voorkomen. Ze stellen voor om een beperking van maximaal drie wervende goede doelen per plek (bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat) in te voeren.

De meeste mensen zitten er meestal niet op te wachten om tijdens het winkelen iedere paar meter te worden aangesproken door een fondsenwerver. Voor het werven van donateurs (tool) bestaan nauwelijks spelregels. Direct Dialogue Donateurswervers Nederland (DDDN) wil daar nu verandering in brengen. Voor het werven van donateurs moet een betere spreiding komen. Het DDDN wil streven naar maximaal drie wervers per plek.

Wel regels voor collecteren goede doelen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft wel regels opgesteld voor het collecteren door goede doelen. Het CBF maakt ieder jaar een collecterooster en geeft voor de grote landelijke collecterende fondsen aan in welke periode ze mogen collecteren. De vrije perioden zijn dan nog beschikbaar voor de andere organisaties. Voor het werven van donateurs bestaat op dit moment nog niet zo’n rooster. Het CBF gaat de komende tijd in gesprek met DDDN, de goededoelensector en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te kijken of dat wel mogelijk is.