Bezuinigingen ongunstig voor uw inkomsten

16 december 2013 | Door redactie

De overheidsbezuinigingen kunnen een negatieve invloed hebben op het geefgedrag van uw huidige en potentiële donateurs. Een bezuiniging van de overheid aan een bepaald goed doel kan namelijk het signaal zijn voor donateurs om zelf ook minder te geven in plaats van de bezuinigingen te willen compenseren.

De eerste conclusies van een lopend onderzoek door de Werkgroep Filantropische Studies van de VU Amsterdam naar de invloed van bezuinigingen op subsidies aan goede doelen op het geefgedrag aan dergelijke organisaties voorspellen weinig goeds. Cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) over 2005 tot en met 2010 en literatuuronderzoek laten zien dat als uw organisatie minder subsidie ontvangt, u dit verlies waarschijnlijk niet kunt compenseren met particuliere donaties. Hieraan ligt ten grondslag dat er dan simpelweg minder middelen zijn om te investeren in andere manieren voor fondsenwerving. Maar ook sociale informatie komt om de hoek kijken. 

Blijven investeren in fondsenwerving van belang

Sociale informatie is informatie over het geefgedrag van anderen. De interpretatie daarvan door uw donateurs kan leiden tot een positieve of negatieve invloed op het eigen geefgedrag. Zou uw organisatie minder overheidssubsidie ontvangen, dan kunnen uw donateurs dit op twee manieren interpreteren volgens het onderzoek: uw organisatie heeft een minder maatschappelijk belang gekregen of uw organisatie besteedt de subsidie niet effectief genoeg. Helaas heeft dit tot gevolg dat donateurs deze daling in inkomsten niet compenseren met giften, maar meegaan met de overheid en dus minder geven. Toch moet u – mocht uw organisatie minder subsidie ontvangen vanwege bezuinigingen – blijven investeren in fondsenwerving, omdat u deze kosten binnen korte tijd terug kunt verdienen.