Bezwaar tegen de opt-in voor goede doelen

Het wetsvoorstel ‘opt-in voor telemarketing’ dat tegemoetkomt aan de grote maatschappelijke irritatie over ongevraagde telefoontjes, heeft grote gevolgen voor de non-profitsector. Goede Doelen Nederland trekt daarom aan de bel in een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische zaken en klimaat (EZK) waarin het vraagt om het voorstel op drie punten aan te passen.

4 september 2019 | Door redactie

Een opt-in systeem zorgt ervoor dat een organisatie alleen diegenen mag bellen die expliciet toestemming hebben gegeven. De gevolgen van deze maatregel zijn desastreus voor goede doelen, omdat deze voornamelijk bestaan doordat ze steun kunnen en mogen vragen aan het publiek. Goede Doelen Nederland vindt het onterecht dat het wetsvoorstel geen onderscheid maakt tussen reclame voor producten of diensten en donaties voor organisaties zonder winstoogmerk. De ervaringen van Goede Doelen Nederland zijn juist dat het bellen door goede doelen minder weerstand en irritatie opwekken. Het Bel-me-niet register wordt gehanteerd. Mensen kunnen actief aangeven dat ze niet meer benaderd willen worden.

Verruiming klantrelatie

Het wetsvoorstel regelt dat organisaties mensen niet zomaar mogen bellen als ze door het tekenen van een petitie of het aanvragen van een brochure aangeven affiniteit te hebben met het goede doel. Dit kan pas na een financiële transactie, want dat is wel voldoende basis voor de klantrelatie. Goede Doelen Nederland (pdf) vindt dat niet terecht voor de non-profitsector en pleit dan ook voor een verruiming van de klantrelatie voor goede doelen.

Maximeren klanttermijn

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de overheid de klanttermijn moet kunnen maximeren als zelfregulering niet goed werkt. Goede Doelen Nederland vindt dat er in het wetsvoorstel onvoldoende rekening is gehouden met de diversiteit binnen de sector. Soms is er hulp nodig voor een duidelijk korte termijn doel of noodhulp, soms voor langjarig onderzoek. Het opnemen van een maximale klanttermijn heeft mogelijk tot gevolg dat het goede doel bij een ramp de eigen donateurs niet mag benaderen. Goede Doelen Nederland vindt daarnaast dat de termijn niet moet ingaan op het moment van het verzamelen van de contactgegevens, maar pas als de relatie beëindigd wordt.

Planning wetsvoorstel

Verandert de staatssecretaris het huidige wetsvoorstel niet, dan betekent dat een groot verlies aan inkomsten voor goede doelen. Goede Doelen Nederland hoopt dat de staatssecretaris het wetsvoorstel op genoemde punten aanpast voor het naar de Raad van State gaat. Het wetsvoorstel gaat waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 naar de Tweede Kamer.