Campagne moet meer vertrouwen geven in erkende goede doelen

25 oktober 2017 | Door redactie

Recent is het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gestart met een campagne die de erkenning van goede doel meer bekendheid moet geven. Het CBF roept organisaties op om deze erkenning ook duidelijk te laten zien.

De campagne met als motto ‘Geef gerust’ is een initiatief van CBF, Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Het doel van de campagne is om meer bekendheid te geven aan de erkenning van het CBF. Organisaties met een erkenning moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Een donateur weet daardoor dat de organisatie zorgvuldig omgaat met elke euro, bijdraagt aan een betere wereld en ook verantwoording moet afleggen. Het CBF controleert of een erkende organisatie zich aan de afspraken houdt.

Erkenning CBF actief uitdragen

Het CBF betrekt erkende goede doelen ook bij deze campagne. Heeft uw organisatie al een erkenning, dan is er een communicatietoolkit beschikbaar. In deze toolkit vindt uw organisatie hulpmiddelen om de erkenning van het CBF actief uit te dragen. Daarnaast brengt het CBF de erkenning ook extra onder de aandacht door de uitreiking van de vijfhonderdste erkenning, online advertenties en een radiospot. Hierdoor moeten donateurs meer bekend worden met de nieuwe erkenning en ervan overtuigd raken dat ze aan een erkende organisatie gerust kunnen geven.