CBF komt met maatregelen tegen misstanden hulporganisaties

28 maart 2018 | Door redactie

Misstanden bij hulporganisaties moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Om dit te bereiken stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor om een integriteitstoets op te nemen in de erkenningsregeling. Daarnaast wil het CBF een meldingsplicht instellen voor misstanden bij erkende organisaties.

De kwaliteit van Nederlandse goede doelen is gewaarborgd door de erkenning van het CBF. Deze erkenningsregeling houdt toezicht op een transparante en effectieve besteding van de verkregen fondsen. Dit moet het donateursvertrouwen vergroten. De hulporganisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en Dutch Relief Alliance (DRA) zijn allemaal erkend door het CBF. Deze Nederlandse hulporganisaties hebben duidelijke gedragscodes en procedures op papier staan. Naar aanleiding van de recente misstanden heeft het CBF besloten om extra alert te zijn op mogelijke misstanden en maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Onafhankelijke toets voor het integriteitsbeleid

Als eerste wil het CBF een onafhankelijke toets invoeren die het integriteitsbeleid van de erkende organisaties gaat beoordelen. Uit de toets moet dan bijvoorbeeld blijken of het beleid op papier ook leeft binnen de organisatie, er voldoende begeleiding is voor de werknemers en hoe de ketenverantwoordelijkheid is geregeld. Het CBF gaat kijken wat er nodig is voor deze toets en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande systemen en protocollen.

Meldingsplicht voor geconstateerde misstanden

Naast deze onafhankelijke toets moet er een adequate afhandeling en transparante verantwoording van misstanden komen. Het CBF wil dat bereiken door het instellen van een meldingsplicht bij de constatering van misstanden. De melding moet ervoor zorgen dat er open wordt gecommuniceerd, de daders worden gestraft en de slachtoffers goede hulp krijgen.
Het CBF gaat deze voorgestelde maatregelen verder bespreken met de betrokken partijen. Uiteindelijk is het de bedoeling om deze maatregelen te verankeren in de bestaande erkenningsregeling. Deze voorgestelde maatregelen moeten de kwaliteit van de erkende organisatie nog beter waarborgen.