Centrale databank voor goede doelen op komst

9 december 2013 | Door redactie

Kennisbank Filantropie ontwikkelt samen met SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) een centraal informatiepunt op basis van de database van de kennisbank. Zo kunt u een helder beeld krijgen van uw eigen prestaties.

Als filantropische instelling – een goed doel of vermogensfonds – kunt u zich gratis aanmelden bij Kennisbank Filantropie, wat bijdraagt aan de transparantie van uw organisatie. Andere partijen die meer informatie over uw organisatie nodig hebben, zoals zakelijke dienstverleners of onderzoeksinstellingen, kunnen dit makkelijk via de database opzoeken. Daarnaast geeft het u een beeld van de filantropische sector en kunt u uw prestaties langs die van vergelijkbare organisaties leggen. 

Gratis pagina voor publicatieplicht

Met uw inschrijving in de centrale database helpt u mee aan de transparantie rondom de werkzaamheden en resultaten van (andere) goede doelen. Tegelijkertijd kunt u zo voldoen aan de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. Als u bent ingeschreven, krijgt u namelijk een gratis webpagina met de gegevens die uw organisatie openbaar moet maken.