Collecteren kan in de vrije weken in 2017

4 januari 2017 | Door redactie

In het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat aangegeven wanneer de 26 grote landelijke goede doelen in 2017 collecteren. De vrije weken kan uw organisatie gebruiken voor een eigen collecte.

Elk jaar stelt het CBF een collecterooster op, zodat de grote goede doelen een eigen collecteweek hebben. Het rooster voor 2017 kunt u vinden op de website van het CBF. Daarnaast is er een collecterooster per gemeente. In dat rooster staan de aangekondigde collecten in die gemeente en welke organisaties een vergunning hebben om donateurs te mogen werven. Naast het afstemmen van de collecteweek maakt het CBF ook afspraken over het collecteren, zoals de legitimatie van de collectant, eisen aan de collectebus en de registratie van het opgehaalde geld.

Vergunning aanvragen bij de gemeente

Mocht uw organisatie ook van plan zijn om te collecteren, dan moet u daarvoor meestal wel een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een uitzondering geldt voor de gemeenten die de collecteregels hebben versoepeld. De voorwaarden en prijzen voor de collectevergunning verschillen per gemeente. Meestal moet uw organisatie de vergunning vier weken van tevoren aanvragen. Daarbij is uw organisatie dus wel gebonden aan de vrije periodes die door het CBF zijn aangegeven in het collecterooster. Verder hangt het van de gemeente af of uw organisatie ook op zondag mag collecteren. Controleer dus goed wat de regels zijn in uw gemeente!