Creatief fondsen werven via sociaal netwerk

23 augustus 2010 | Door redactie

Ook u heeft last van de crisis. Sponsors en donateurs die hun financiële ondersteuning verlagen of intrekken, het is een vervelend gevolg van de financiële onheil van de afgelopen tijd. Om toch uw inkomsten op peil te houden moet u dus creatief zijn. U kunt de mogelijkheid eens onderzoeken of u internet kunt inzetten om fondsen te werven.

Ten tijde van crisis moet u creatief omgaan met de middelen die u heeft om uw inkomsten vanuit sponsoring en donaties gelijk te houden of zelfs te verbeteren. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. In het bericht ‘Ook goede doelen in zwaar weer' kon u al lezen dat steeds meer goede doelen meer budget moeten vrijmaken voor fondsenwerving. Het benaderen van (potentiële) donateurs is dan ook een proces dat u niet mag onderschatten. Dit moet professioneel gebeuren, zoals u in het bericht ‘Fondsen werven vereist meer professionaliteit'. Maar een gezonde dosis creativiteit kan ook geen kwaad. SOS Kinderdorpen heeft dit begrepen.

Online sociaal platform

Ook al was SOS Kinderdorpen één van de weinige goede doelen die wel meer heeft opgehaald uit eigen fondsenwerving in 2009, is de organisatie nog steeds bezig om dit te verbeteren. Dit heeft SOS Kinderdorpen origineel aangepakt door een sociaal platform online te lanceren onder de naam SOSR. Deze website is te vergelijken met online ruilhandelsite Marktplaats. Gebruikers kunnen op SOSR gunsten aanbieden en kopen voor een vast bedrag van € 5. De aanbieder kiest vervolgens zelf of de opbrengst van zijn gunst geheel ten goede van SOS Kinderdorpen komt of slechts een gedeelte. Er gaat overigens wel minstens 10% naar het goede doel. Op deze manier probeert de kinderhulporganisatie meer jongeren te betrekken bij de organisatie en de inkomsten uit fondsenwerving nog meer op te schroeven.