Daling van donateursvertrouwen zet verder door

In het derde kwartaal van 2020 is een verdere daling te zien van het donateursvertrouwen. De index voor het donateursvertrouwen daalde van -14 naar -20. Dit blijkt uit het rapport van het Nederlandse Donateurspanel over het derde kwartaal.

28 oktober 2020 | Door redactie

Het donateursvertrouwen is een belangrijke indicatie voor goede doelen in Nederland. Het NDP onderzoekt elk kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van deze index voor het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Het donateursvertrouwen leek in het tweede kwartaal minder hard te dalen dan het consumentenvertrouwen, maar trekt nu toch aardig bij. In het derde kwartaal zakt het donateursvertrouwen verder weg naar -20 (was -14 in het tweede kwartaal).

Negatiever over geefklimaat in Nederland

Donateurs zijn dus toch negatiever geworden over hun eigen geefgedrag en het geefklimaat in Nederland. Het indexcijfer voor het donateursvertrouwen lijkt nu de trend van het consumentenvertrouwen te volgen. De daling van het donateursvertrouwen komt vooral doordat de panelleden denken dat de Nederlandse bevolking de afgelopen 12 maanden minder is gaan geven aan goede doelen. Over de toekomst zijn de panelleden namelijk niet anders gaan denken dan in het tweede kwartaal.

Vertrouwen in verschillende instanties

Daarnaast is in het onderzoek (pdf) gekeken naar het vertrouwen in verschillende instanties zoals kleine goede doelen, media en grote organisaties. De panelleden hebben deze vraag vaker voorgelegd gekregen. Net als voorgaande jaren krijgen kleine lokale organisaties ook in 2020 het meeste vertrouwen (43%). Daarna volgt de CBF-erkenning voor goededoelenorganisaties. Er is een stijgende lijn waar te nemen bij de media. Het vertrouwen in de media is gestegen: 19% (2016), 26% (2019) naar 30% (2020). Mensen hebben ook meer vertrouwen gekregen in de overheid: een stijging van 17% (2016), 22% (2019) naar 29% (2020). Wat ook opvalt is dat het vertrouwen in crowdfundingplatformen enorm is gestegen (van 7% in 2019 naar 14% in 2020).