Doelbesteding van goede doelen blijft gelijk in 2020

5 januari 2022 | Door redactie

In 2020 is het totale bestedingsbedrag van goede doelen licht gezakt ten opzichte van 2019 (-5%). Het totale bedrag kwam uit op € 2,742 miljard. De doelbesteding in verhouding tot de totale bestedingen blijft echter gelijk aan 89%. Dit blijkt uit het rapport ‘Feiten en cijfers goede doelen’, dat gaat over de resultaten van goede doelen in 2020.

Jaarlijks doet Goede Doelen Nederland onderzoek naar de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving bij goede doelen. De huidige coronacrisis maakt het voor goede doelen lastig (minder acties en evenementen), maar het gezamenlijke resultaat van ruim 200 organisaties laat slechts een lichte daling zien. De totale inkomsten van de onderzochte goede doelen stegen met 5%. Het waren vooral grote goede doelen die meer inkomsten kregen. Daarnaast is de totale doelbesteding in 2020 met 5% gezakt ten opzichte van 2019. Er is echter geen verschuiving geweest in de verdeling van de totale bestedingen, want de doelbesteding in verhouding tot de totale bestedingen ligt nog steeds op 89%.

Stijging van de totale inkomsten

De totale inkomsten van de onderzochte goede doelen ligt in 2020 op € 3,229 miljard. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2019. Goede doelen zijn voor hun inkomsten vooral afhankelijk van particulieren en subsidies (75%). De inkomsten van particulieren kwamen in 2020 uit op € 1,041 miljard, een stijging van 4% ten opzichte van 2019. Vanwege de coronacrisis was huis-aan-huis collecteren bijna niet mogelijk. De inkomsten uit collecten zijn daardoor ook met 39% gedaald. Goede doelen hebben wel meer inkomsten gekregen uit giften en donaties (+7%) en nalatenschappen (+13%).   

Maatschappelijke steun voor goede doelen

Het onderzoek feiten en cijfers (pdf) gaat ook in op de maatschappelijke steun van leden/donateurs, vrijwilligers en collectanten. Vanwege de coronamaatregelen konden veel collectes niet plaatsvinden. Het aantal collectanten is daardoor ook gedaald met 25% ten opzichte van 2019. In 2020 was er ook een daling van het aantal vrijwilligers (-12%). In 2020 waren er 238.001 vrijwilligers, waarvan de meeste in categorie Welzijn (64%). De steun van leden en donateurs is in 2020 ten opzichte van 2019 licht gestegen (+3%).