Donateursvertrouwen is iets gedaald in eerste kwartaal 2018

Het afgelopen kwartaal is het donateursvertrouwen gedaald van -7 naar -9. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Uit het rapport blijkt ook dat de onderzoekers hebben ingezoomd op de privacy bij goede doelen. De respondenten geven aan relatief veel vertrouwen te hebben in de bescherming van donateursprivacy door goede doelen.

2 mei 2018 | Door redactie

Elk kwartaal onderzoekt het NDP het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van het donateursvertrouwen is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Eind vorig jaar stond het donateursvertrouwen vrij stabiel op -7. In het eerste kwartaal van 2018 (pdf) is het donateursvertrouwen toch iets gedaald en komt uit op -9. Dit is nog ver boven het gemiddelde van de afgelopen 12 jaar, want gemiddeld was het donateursvertrouwen over die jaren -27.

Negatieve publiciteit

Mogelijk heeft de negatieve publiciteit over de misstanden bij hulporganisaties hier ook aan bijgedragen. Op de vraag of de respondenten in de afgelopen 12 maanden positiever of negatiever zijn gaan denken over goededoelenorganisaties antwoordde 30% van de respondenten in maart 2018 dat ze negatiever zijn gaan denken. In de periode daarvoor was dat nog gemiddeld 19%. Daarnaast geeft het panel aan dat het vertrouwen in deze organisaties is afgenomen (61% van de respondenten). Over goede doelen in het algemeen is 38% negatiever gaan denken. Bijna 50% van de ondervraagden geeft aan het komende jaar de betrokken goede doelen niet te steunen.

Bescherming privacy door goede doelen

Per 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de nieuwe privacyregels. Dat geldt dus ook voor non-profitorganisaties. Uw organisatie moet zorgvuldig omgaan met gegevens van vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen. In vergelijking met webwinkels, aanbieders van social media, landelijke winkelketens en telefonie- en internetbedrijven komen goede doelen positief naar voren. Het panel vindt dat goededoelenorganisaties het meest te vertrouwen zijn als het gaat om de bescherming van de privacy. Dat betekent echter niet dat alle gegevens even makkelijk worden gedeeld met goede doelen: naam (66% is bereid dit te delen), e-mailadres (55%), geboortedatum (49%), adres (31%), telefoonnummer (20%) en IBAN (13%).