Donateursvertrouwen niet gestegen noch gedaald

22 november 2017 | Door redactie

Het Nederlands Donateurspanel (NDP) meldt in zijn rapport dat het donateursvertrouwen in het derde kwartaal gelijk is gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal dit jaar. Het rapport geeft ook inzicht in de ervaringen met het gebruik van social media door goede doelen en respondenten.

In het tweede kwartaal steeg het donateursvertrouwen nog van -9 naar -7. Dit vertrouwen is in het derde kwartaal op -7 blijven hangen. Het consumentenvertrouwen vertoont een vergelijkbaar beeld en blijft op 23 staan. Omdat goede doelen steeds actiever op social media zijn, heeft het NDP ook onderzoek gedaan naar de ervaringen met social media (pdf). Van de respondenten die gebruikmaken van social media volgt 32% een goed doel op social media. In 2015 was dat nog 24%.

Ervaringen met social media

Op de vraag wat respondenten vinden van de informatie die goede doelen delen via social media blijkt dat in 2017 meer mensen zich ergeren aan de informatie van goede doelen dan in 2015. Een stijging van 13% naar 21%. Daarnaast vindt 43% van de respondenten donatieverzoeken via social media irritant. Voor 32% van de respondenten zijn donatieverzoeken via social media zelfs reden om een goed doel niet langer te volgen op social media. Toch staat 35% er juist positief tegenover en geeft 21% aan dat ze ook daadwerkelijk een donatie hebben gedaan. Interessant detail: goede doelen kunnen rekenen op de meeste volgers via Facebook, want maar liefst 87% van de respondenten volgt goede doelen via dat kanaal.