Donaties en giften belangrijk voor goede doelen

27 september 2013 | Door redactie

Uit het jaarrapport van de brancheorganisatie van goede doelen VFI blijkt dat in 2012 de inkomsten uit donaties en giften zijn gestegen. Goede doelen hebben echter minder geld opgehaald uit eigen fondsenwerving, zoals collectes en sponsoring. In totaal is er wel 5,1% meer opgehaald ten opzichte van 2011.

Elk jaar doet VFI verslag van de financiële ontwikkelingen (pdf) van de goede doelen die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie. Hierin worden onder meer de kosten van fondsenwerving, uitbetaalde salarissen en reserves van goede doelen op een rij gezet. Vorig jaar wisten de goede doelen € 2,3 miljard op te halen; een stijging ten opzichte van 2011 (€ 2,2 miljard). Vooral de grote en middelgrote organisaties wisten meer fondsen te werven. Kleine organisaties zagen hun inkomsten echter met 7,2% afnemen. Het overgrote deel van de inkomsten van de goede doelen werd vergaard via eigen fondsenwerving (42%), ook al zijn deze inkomsten iets gedaald. 

Goede doelen worden innovatiever in fondsenwerving

VFI benadrukt het belang van de rol van de overheid voor goede doelen. Zij neemt steeds meer een stapje terug als het gaat om de zorg voor bijvoorbeeld mens en dier, met als gevolg dat goede doelen zich daar sterker voor moeten maken. Om deze rol goed te kunnen vervullen pleit het VFI voor ruimte voor fiscale voordelen en fondsenwerving. Goede doelen moeten daarnaast meegaan met veranderende omstandigheden en dat blijkt ook uit de innovatieve campagnes van een aantal goede doelen. Zo biedt AMREF Flying Doctors verpleeg- en verloskundigen in Kenia de mogelijkheid zich via hun mobiele telefoon professioneel te ontwikkelen (mLearning) en kunnen donateurs gemakkelijk geld geven via bijvoorbeeld sms’jes en apps (GEEF-mobiel).