Einde aan fraude herroepelijke schenkingen per 2021

Fraudeurs maken gebruik van herroepelijke schenkingen om fiscale fraude te plegen. De Belastingdienst wil deze manier van fraude harder aanpakken. Per 1 januari 2021 zijn goede doelen daarom verplicht om melding te maken als een donateur een substantiële gift zonder reden herroept.

16 december 2020 | Door redactie

Het voordeel van een herroepelijke schenking is dat een donateur die kan terugdraaien als niet aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Fraudeurs proberen ook een slaatje te slaan uit deze manier van schenken. Dit is mogelijk als een donateur een groot bedrag schenkt aan een goed doel en dat via de giftenaftrek in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in aftrek brengt. In het nieuwe jaar kan de donateur terugkomen op zijn gift en de meeste goede doelen zullen het bedrag dan terugstorten. Het is dan de bedoeling om de giftenaftrek ook te corrigeren, maar dat gebeurt in de praktijk niet altijd.

Melden van herroepen grote gift

Per 1 januari 2021 wil de Belastingdienst deze fraude lastiger maken. Om deze fraude aan te pakken, zijn er met de non-profitsector afspraken gemaakt over onherroepelijke schenkingen. Per 1 januari 2021 zullen goede doelen een melding doen bij de Belastingdienst als een donateur een grote gift zonder reden herroept. Goede doelen zullen ook een melding doen als er bij lage bedragen sprake is van een vermoeden van fraude.

Contante giften en giften in natura

Daarnaast gaat de Belastingdienst per 1 januari 2021 nog een paar andere regels veranderen met betrekking tot de giftenaftrek en de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Vanaf volgend jaar is het niet langer mogelijk om contante giften in aftrek te brengen. Daarnaast gaan er nieuwe regels gelden voor giften in natura. Dit betekent dat er een onafhankelijke taxatie nodig is als de gift in natura een waarde heeft van meer dan € 2.500. Zonder deze taxatie is een gift niet aftrekbaar.