Erkenningspaspoort moet zorgen voor meer transparantie

Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan is het verplicht om per maart 2019 een CBF-Erkenningspaspoort te publiceren. Dit paspoort zorgt voor meer transparantie in de non-profitsector. Donateurs en andere betrokkenen kunnen in één oogopslag zien wat de missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen van de organisatie zijn.

12 december 2018 | Door redactie

Uw non-profitorganisatie kan een keurmerk voor goede doelen aanvragen bij het CBF. Het keurmerk laat zien dat uw organisatie de zaakjes op orde heeft en voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Het CBF gaat de verplichte publicatie van het paspoort opnemen in de normen van de Erkenningsregeling. Op die manier wordt relevante informatie over uw goede doel begrijpelijk en eenduidig weergegeven. Het paspoort komt op de website van uw organisatie te staan, bij het CBF, de toezichthouder Goede Doelen en op de publiekssite www.goededoelen.nl.

Meer inzicht in het goede doel

Het paspoort moet donateurs meer informatie geven over uw organisatie. Na het lezen van het CBF-Erkenningspaspoort moet het voor donateurs duidelijk zijn waar de gedoneerde euro aan wordt besteed. In het paspoort komen de kerngegevens over de missie, doelstelling, activiteiten en resultaten van de organisatie te staan. De financiële gegevens zoals inkomsten, bestedingen, doelbestedingen en reserves worden gekoppeld aan deze kerngegevens. Donateurs krijgen op die manier inzicht in de herkomst van de inkomsten, de diverse bestedingen aan het maatschappelijke doel, de verschillende reserves en fondsen. Daarnaast is het paspoort ook bedoeld om wervingskosten, kosten van de organisatie en doelbesteding met elkaar te vergelijken.

Het CBF controleert de data in het paspoort

Een donateur kan erop vertrouwen dat de getoonde gegevens in het Erkenningspaspoort juist zijn. Het CBF heeft namelijk als onafhankelijke toezichthouder voor goede doelen de data in het paspoort gecontroleerd. Hierdoor is het Erkenningspaspoort een belangrijke stap in het vergroten van de transparantie in de non-profitsector.