Erkenningsregeling goede doelen tegen het licht gehouden

26 juni 2019 | Door redactie

In 2016 is de erkenningsregeling voor goede doelen ingevoerd. Voldoet uw organisatie aan bepaalde kwaliteitseisen, dan kan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een Erkenning afgeven. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat hierdoor ook het publieksvertrouwen is toegenomen. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Stuurgroep Erkenningsregeling.

De laatste jaren is het aantal erkende goede doelen flink gestegen. Eind 2018 stond de teller van het aantal erkende goede doelen op 567. De laatste jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om de Erkenning te stimuleren. Dit is onder andere gebeurd door de afstemming met de ANBI-regeling. Het is nu mogelijk om beide regelingen tegelijk aan te vragen. Daarnaast zorgt de samenwerking voor meer efficiëntie bij de controles.  De Campagne ‘Geef Gerust’ moest zorgen voor meer bekendheid van de erkenningsregeling bij het publiek. Verder moest de invoering van het Erkenningspaspoort ook bijdragen aan meer transparantie bij goede doelen. 

Uitgebreide evaluatie in 2021

De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd bij een beperkt aantal stakeholders en erkende goede doelen. Hieruit blijkt dat het gebruik van de Erkenning positief is, maar dat op dit moment nog niet valt te zeggen of het publieksvertrouwen ook is toegenomen. Dit moet blijken uit de uitgebreide evaluatie in 2021. Er is wel besloten om in 2019 geen wijzigingen door te voeren in de normen voor de erkenningsregeling. Uit de evaluatie kwam namelijk naar voren dat er de laatste tijd flink wat is gewijzigd en dat enige rust gewenst is. Een ander punt is de indeling in categorieën. Op basis van de baten is een organisatie al snel als groot aan te merken en het is de vraag of dat gewenst is. Er is ook onderzoek nodig om te kijken op welke manier nieuwe vormen van filantropie een plek moeten krijgen binnen het stelsel.

Kwaliteitseisen voor Erkenning CBF

Uw organisatie kan de Erkenning van het CBF krijgen als er wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:

  • uw organisatie moet bijdragen aan een betere wereld: dit moet ook blijken uit de activiteiten;
  • uw organisatie moet zorgvuldig omgaan met iedere ontvangen euro: dit betekent dat uw organisatie de regels naleeft over de besteding en het beheer van het geld;
  • in de jaarverslagen en op de website geeft uw organisatie informatie over de besteding van de donaties en het bereikte doel (verantwoording afleggen);
  • een accountant, een kascommissie of het CBF kan en mag uw financiën controleren;
  • uw organisatie gaat met respect om met donateurs.

Het is aan het CBF om te controleren of uw organisatie aan de kwaliteitseisen voldoet.