Fiscale maatregelen rond goede doelen

Staatssecretaris Snel van Financiën wil de fiscale maatregelen voor goede doelen verbeteren en stelt daarom verschillende wijzigingen voor. Waarschijnlijk dient hij de eerste voorstellen begin 2020 in en moeten ze per 1 januari 2021 ingaan.

11 september 2019 | Door redactie

De fiscale wijzigingen moeten de giftenaftrek en de regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) verbeteren. Als eerste wil de staatssecretaris de aftrek van contante giften niet langer toestaan. Het nadeel van contante giften is namelijk dat deze lastig zijn te controleren en daarmee ook fraudegevoelig zijn. Girale giften zijn minder gevoelig voor fraude en een goed alternatief.
Giften in natura zorgen ook vaak voor problemen. Voor de aftrek van deze giften telt de waarde in het economisch verkeer, maar het bepalen van deze waarde is niet altijd eenvoudig. Voor giften met een waarde groter dan € 2500 komt de bewijslast daarom bij de donateur te liggen. Voortaan moet deze een schriftelijke onderbouwing van de opgegeven waarde voorleggen.

Grondwet als basis

Voor organisaties die in strijd handelen met de Grondwet kan de fiscus de ANBI-status pas intrekken of weigeren nadat de organisatie veroordeeld is door een rechter. Het voorstel is om absolute weigeringsgronden in te voeren zodat bij verdenking van een terrorismemisdrijf het oordeel van de rechter niet nodig is.

Liquidatiebepaling vervallen

Voor het verkrijgen van de ANBI-status gelden verschillende voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat uw organisatie het liquidatiesaldo moet besteden aan een soortgelijk doel. Vaak is dit doel moeilijk vast te stellen en daarom is het voorstel om deze eis voor normale ANBI’s te laten vervallen. Voor culturele organisaties blijft de regeling wel gelden.

Duidelijkheid over bestedingscriterium

Het vermogen van uw organisatie mag daarnaast voor de ANBI-status niet groter zijn dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden. Het toepassen van deze open norm zorgt voor onduidelijkheid en daarom zijn de volgende regels nodig:

  • Impact investments hoeven niet strijdig te zijn met het bestedingscriterium.
  • Versoepeling van het waarderen van vermogenstitels moet ‘gedwongen verkoop’ bij waardestijging voorkomen.
  • Regels over de reserves binnen het bestedingscriterium, zodat hevige wisselingen in inkomsten en rendementen zijn op te vangen.

Tijdelijke inbreuk op uitkeringspercentage

Een ANBI moet op basis van het bestedingscriterium minimaal negentig procent wijden aan het goede doel. De staatssecretaris stelt voor dat een tijdelijke inbreuk van dit criterium mogelijk moet zijn als een organisatie werkt met het uitkeren van vaste percentages van het vermogen. Zolang op de lange termijn de vaste percentages maar in lijn zijn met het behaalde rendement.

Bijlagen bij dit bericht