Flinke stijging van de opbrengsten uit nalatenschappen

De opbrengst uit nalatenschappen maakt nog altijd een flinke groei door. De komende jaren zal dit nog verder stijgen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Legacy Monitor Netherlands 2020.

4 november 2020 | Door redactie

De Legacy Monitor Netherlands is een onderzoek onder prominente goede doelen. Dit jaar deden er 23 organisaties mee aan dit onderzoek. Sinds 2014 kijkt de Legacy Monitor Netherlands jaarlijks naar de Nederlandse nalatenschappen. De afgelopen tien jaar was de groei van nalatenschappen stabiel en stevig. Voor een deel (ongeveer 50%) komt dat doordat er meer mensen overlijden. Daarnaast groeit ook de waarde van de nalatenschappen. Voor organisaties zijn nalatenschappen ook steeds belangrijker. Bij de top 100 van ontvangers van nalatenschappen is deze opbrengst 24,5% van de fondsenwervingsmix.

Opbrengst nalatenschappen verschilt erg per organisatie

Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende organisaties. De sector kunst, cultuur en wetenschap ziet het aandeel namelijk stijgen, terwijl voor de sector internationale hulp en religie juist een daling is waar te nemen. Daarnaast is er een verschil te zien in het gemiddelde vermogen van erflaters. Voor legaten (een vorderingsrecht dat in het testament is opgenomen) is de gemiddelde waarde tussen de € 7.000 en € 24.000. Het bedrag ligt bij erfstellingen (uw organisatie krijgt een vastgesteld deel uit de nalatenschap) iets hoger, namelijk tussen de € 30.000 en € 150.000.

Corona heeft gevolgen voor de nalatenschappen

De huidige coronacrisis zal ook invloed hebben op de opbrengsten uit nalatenschappen. De verwachting is wel dat de opbrengst de komende tien jaar verder zal groeien. In mei van dit jaar is daarvoor naar twee scenario’s gekeken: een scenario met en zonder een tweede golf. Met een tweede golf is de verwachting dat de opbrengst uit nalatenschappen over de periode 2019 – 2028 met ongeveer 2,3% zal groeien. Daarnaast geven 65-plussers aan dat ze meer betrokken willen zijn bij uw organisatie (63% in plaats van 52% in 2019). De huidige coronacrisis zorgt ook voor meer interesse in het opmaken van een testament.