Flinke stijging van het donateursvertrouwen

Het donateursvertrouwen zit weer behoorlijk in de lift. In het eerste kwartaal van 2017 is het donateursvertrouwen namelijk gestegen van -16 naar -9. Uit het rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) blijkt dat dit ook resulteert in een grotere geefbereidheid.

31 mei 2017 | Door redactie

Elk kwartaal bepaalt het NDP (pdf) de index voor het donateursvertrouwen. Deze index voor het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen heeft dus een stijgende lijn te pakken. De respondenten van dit panel zijn dit kwartaal een stuk positiever geworden over goede doelen. Dit kwartaal is 7,5% (vorig jaar was dat nog 4,5%) van de mensen positiever gaan denken over goede doelen.

Besteding donatie nog steeds belangrijk

Daarnaast laat de geefbereidheid een positief beeld zien. Slechts 12,9% (was 16,6% in het vorige kwartaal) verwacht dat ze de komende twaalf maanden minder geven aan goede doelen. En ook de verwachting over de geefbereidheid van de Nederlandse bevolking is gestegen. Het is de verwachting dat het aantal mensen dat de komende maanden minder gaat geven, daalt van 32,7% naar 25,3%. Meer mensen willen dus hetzelfde geven of zelfs meer. Het rapport van het NDP laat ook zien dat het voor donateurs nog steeds erg belangrijk is waar het geld naartoe gaat. Donateurs stellen het zeer op prijs als ze zekerheid krijgen over de besteding van het geld.