Geen aftrek meer van contante giften

Contante giften zijn niet meer aftrekbaar per 1 januari 2021. Daarnaast past het kabinet de regeling voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) op bepaalde punten aan. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2021.

15 september 2020 | Door redactie

Contante giften zijn op dit moment nog gewoon aftrekbaar voor een belastingplichtige. Hiervoor moet de donateur wel een bewijs hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een kwitantie. In de praktijk blijkt echter dat contante giften erg fraudegevoelig zijn. Het kabinet heeft daarom besloten dat contante giften niet langer in aanmerking komen voor de giftenaftrek.  

Niet houden aan de Grondwet 

In de Fiscale verzamelwet 2021 zijn ook wijzigingen opgenomen van de ANBI-regeling. Er komt een aanscherping van de integriteitstoets. Die toets houdt nu in dat de Belastingdienst kijkt of iemand als bestuurder, leidinggevende of gezichtsbepalende persoon is veroordeeld voor een misdrijf. De aanscherping betekent dat de Belastingdienst de ANBI-status straks niet afgeeft als organisaties zich in hun doelstelling, uitlatingen en handelingen duidelijk niet houden aan de Grondwet of het internationale recht. Bij twijfel kan de Belastingdienst vragen om een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Automatische toekenning ANBI-status

Daarnaast is er in de huidige regeling opgenomen dat bepaalde organisaties automatisch de ANBI-status krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en lichamen waaraan door de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend. Buitenlandse publiekrechtelijke lichamen vallen hier ook onder. Deze automatische toekenning gaat straks niet meer gelden voor overheidsinstellingen die niet gevestigd zijn in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). 

Bijlagen bij dit bericht