Goede doelen bang voor gevolgen nieuwe gokwet

Sinds 1 oktober is de nieuwe Wet kansspelen op afstand van kracht en krijgen (inter)nationale gokbedrijven vrij baan om online gokken flink te promoten. Bestuurders van een aantal goede doelen zijn bang dat dit grote gevolgen heeft voor de non-profitsector.

27 oktober 2021 | Door redactie

Per 1 april 2021 is de kansspelwetgeving aangepast om online kansspelen in Nederland te reguleren. De Kansspelautoriteit zal daardoor onder voorwaarden een vergunning verlenen aan Nederlandse en buitenlandse aanbieders voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland. Met een vergunning is het sinds 1 oktober mogelijk om online kansspelen aan consumenten aan te bieden. Goede doelen zijn bang dat het aantal gokverslaafden zal stijgen en dat een harde aanpak van de overheid noodzakelijk is. Veilige goededoelenloterijen zijn hier mogelijk de dupe van, want die strengere wetgeving zal ook voor hun gaan gelden.

Impact nieuwe Wet kansspelen op afstand

In de NRC hebben 14 bestuurders van goede doelen aangegeven dat ze bang zijn voor de impact van de nieuwe Wet kansspelen op afstand. Strengere wetgeving zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld stichting Jantje Beton met haar ‘Kleine Jantje Beton Loterij’ met een opbrengst van zo’n € 350.000 zich aan dezelfde regels moet houden als een internationaal gokbedrijf met een jaarinkomen van € 51 miljoen. Deze twee organisaties zijn echter niet met elkaar te vergelijken. En daarnaast is de opzet totaal anders. De een stimuleert gokken en een potentiële gokverslaving, waarbij een organisatie als Jantje Beton juist kinderen leert om een steentje bij te dragen aan de maatschappij door via hun basisschool lootjes te verkopen om kinderen die in armoede leven te laten buitenspelen.

Hard ingrijpen door Nederlandse politiek

Het harde ingrijpen van de Nederlandse politiek is op zich geen verkeerde zaak, maar de angst zit hem erin dat er geen onderscheid gemaakt zal worden tussen deze risicovolle online kansspelen en de goededoelenloterijen. Jaarlijks dragen alle loterijen in Nederland samen ruim € 800 miljoen af aan de samenleving. Deze loterijen steunen goede doelen. Mede door de veelal grote bijdragen van de goededoelenloterijen kunnen goede doelen slagvaardiger en meer projecten uitvoeren. Het is nu afwachten of de overheid hier rekening mee gaat houden, mocht een aanscherping nodig zijn.