Goede doelen halen weer meer geld op

14 december 2012 | Door redactie

De 844 in Nederland gevestigde goede doelinstellingen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hebben hun inkomsten in 2011 weer iets zien groeien. De opbrengst was met bijna € 3,6 miljard ruim 3% hoger dan in 2010.

Van die € 3,6 miljard hebben de goede doelen, waarvan KWF Kankerbestrijding, Unicef, Rode Kruis, het Wereld Natuur Fonds en Artsen zonder Grenzen het populairst zijn, € 1,4 miljard zelf ingezameld. Een ander groot deel, namelijk € 1,3 miljard, is afkomstig uit overheidssubsidies. De overige € 0,9 miljard bestaat uit bijdragen door loterijen en erfenissen. 

Inkomsten nemen toe, subsidies af

De afgelopen jaren zijn de inkomsten uit fondsenwerving bij de meeste goede doelen toegenomen, terwijl de inkomsten uit subsidies zijn gedaald. Het rapport Fondsenwerving 2002-2011 (pdf), met daarin een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van de goede doelinstellingen, heeft het CBF onlangs aangeboden aan staatssecretaris Teeven van Justitie. In het kabinet is de staatssecretaris de verantwoordelijke voor het toezicht op de goede doelen.