Goede doelen komen niet onder het UBO-register uit

Op 27 september 2020 neemt Nederland het UBO-register in gebruik. Ook stichtingen en verenigingen kunnen zich vanaf die datum inschrijven. Wat betekent dat precies voor uw organisatie?

23 september 2020 | Door redactie

Het UBO-register moet inzicht geven in de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie, de ultimate beneficial owner (UBO). Bestaande stichtingen en verenigingen hebben nog 18 maanden de tijd om een UBO in te schrijven. Dat betekent dus dat uw organisatie zich vóór 27 maart 2022 moet inschrijven. Nieuwe organisaties moeten dat direct doen vanaf 27 september. Deze inschrijving is mogelijk bij de Kamer van Koophandel, die het UBO-register gaat bijhouden. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie.

UBO van een stichting of vereniging

Het begrip UBO is opgenomen in de wet. Er is sprake van een UBO van een stichting of vereniging als iemand de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de organisatie, via:

  • het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de organisatie; of
  • het indirect of direct kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de organisatie; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Kan uw organisatie op basis van deze criteria geen UBO aanwijzen, dan is als UBO aan te merken de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.

ANBI-bestuurder duidelijk onderscheiden

Binnen de non-profitsector was veel weerstand tegen de invoering van het UBO-register. Bestuurders van een ANBI zijn namelijk vaak niet de UBO van een organisatie. Uiteindelijk is besloten om in het UBO-register duidelijk op te nemen als het gaat om een ANBI-bestuurder. Het is op dit moment nog niet bekend hoe dat precies wordt aangegeven. Daarnaast is het van belang dat ANBI’s dezelfde bestuurders inschrijven die ook in het Handelsregister zijn opgenomen. Dit voorkomt verwarring over de statutair bestuurders van uw organisatie.

Bijlagen bij dit bericht

Het UBO-register
Infographic
Het UBO-register in de praktijk
Verdiepingsartikel