Goede doelen moeten transparanter worden

De financiën van goede doelen moeten transparanter worden. Daarover heeft de brancheorganisatie Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), onlangs afspraken gemaakt met de ministeries van Financiën en van Justitie.

27 september 2012 | Door redactie

De partijen zijn overeengekomen dat alle 65.000 stichtingen en verenigingen met een ANBI-status verplicht worden om hun financiële gegevens op te nemen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast wil de sector een gedragscode en keurmerk in het leven roepen waar alle instellingen zich aan moeten houden. Ook moeten alle fondsenwervende instellingen, kerkgenootschappen en vermogensfondsen voortaan hun financiële jaarverslag publiceren op internet.

Meer inzicht in besteding van giften

De goede doelen in Nederland ontvangen jaarlijks ongeveer € 4,7 miljard aan giften. Hoe dat geld wordt besteed is niet altijd inzichtelijk. Het komt regelmatig voor dat mislukte projecten worden verzwegen en er de ophef over de salarissen van directeuren komt ook steeds weer terug. Ook gaat vaak veel geld op aan de werving van nieuwe leden. De afspraken worden in de komende periode verder uitgewerkt.