Goede doelen onder strenger toezicht

30 januari 2014 | Door redactie

Commissie De Jong pleit in een advies voor een strengere controle op goede doelen, onder meer via aparte wetgeving. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft deze commissie ingesteld om uit te zoeken hoe een validatiestelsel voor goede doelen vorm moet krijgen met als doel de transparantie en het toezicht in de filantropische sector te verbeteren.

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie en de rijksoverheid hebben in 2011 afgesproken dat er in 2013 een validatiestelsel gevormd zou worden voor goede doelen. Dit validatiestelsel bevat een gedragscode, een keurmerkstelsel en één centraal informatiepunt voor filantropische instellingen. Commissie De Jong heeft uitgezocht op welke wijze het validatiestelsel verplicht moet worden voor alle charitatieve ANBI’s en hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het beheer van het stelsel verdeeld moeten worden. Haar adviezen zijn opgenomen in een rapport waarvan de hoofdlijnen onlangs zijn uitgelekt. 

Verplichte opname in register

Staatssecretaris Teeven deelt de mening van de commissie, die in het rapport stelt dat een strengere controle op goede doelen bijdraagt aan een groter donateursvertrouwen en incidenten zoals belangenverstrengeling en hoge salarissen kan voorkomen. Enkel zelfregulering, zoals de sector zelf wenste, ziet de commissie niet zitten. Een aparte wet voor fondsenwervende goede doelen zou wel een stap in de goede richting zijn. Daarnaast zouden goede doelen verplicht in een register moeten worden opgenomen om zo duidelijkheid te geven over hun bestedingen. Dit kan leiden tot meer vertrouwen, want donateurs zien dan wat er met hun geld gebeurt. Voor het register zou een onderscheid in eisen moeten komen voor grotere en kleinere goede doelen. Daarnaast hoeven zuivere vermogensfondsen en kerkelijke instellingen niet opgenomen te worden in het register, dat onder beheer moet komen te staan van het ministerie van Veiligheid en Justitie.