Handreiking biedt hulp bij nieuwe normen integriteit

25 juli 2018 | Door redactie

Om misstanden bij hulporganisaties in de toekomst te voorkomen, is er het actieplan integriteit. Belangrijk onderdeel daarvan is het opstellen van integriteitsnormen voor de sector. In het najaar komt er een handreiking om uw organisatie te helpen bij de uitvoering van deze normen.

Eerder dit jaar kwamen de misstanden van werknemers bij hulporganisaties aan het licht. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wil dat in de toekomst voorkomen. Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Care Nederland, Oxfam Novib, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF hebben daarvoor het actieplan integriteit opgesteld. De uitvoering van het actieplan begint nu meer vorm te krijgen.

Normen over integriteit

Het CBF is hard bezig met het opstellen van de normen over integriteit, in samenwerking met adviesbureau Governance & Integrity. Binnenkort legt het CBF de normen over integriteit ter consultatie voor aan de goede doelen en hulporganisaties. Afhankelijk van de reacties kunnen de normen daarna nog wijzigen. Het is straks aan uw organisatie om deze normen na te leven en een eigen integriteitssysteem in te richten. Goede Doelen Nederland, Partos en Governance & Integrity werken aan een handreiking om uw organisatie daarbij te ondersteunen.

Bijeenkomst over de stand van zaken

In het najaar zal Governance & Integrity ook een workshop verzorgen over het opzetten van een goed integriteitssysteem. De datum is op dit moment nog niet bekend. Daarnaast verzorgen de initiatiefnemers van het actieplan op 22 oktober ook een bijeenkomst in het Humanity House in Den Haag. Organisaties krijgen op die dag informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de afspraken uit het actieplan. De initiatiefnemers zullen dan ook ervaringen en dilemma’s uit de praktijk delen en bespreken. Daarnaast willen de partijen nadere afspraken voor de toekomst maken.