Herziening van richtlijn over nalaten aan goede doelen

Recent is er een nieuwe versie gepubliceerd van de richtlijn voor de afwikkeling van een nalatenschap met een goed doel als erfgenaam of legataris. Goede doelen en notarissen weten met deze richtlijn beter welke informatie er nodig is bij de aanvaarding en afwikkeling van een nalatenschap.

17 november 2021 | Door redactie

De richtlijn voor de afwikkeling van een nalatenschap met een goed doel als erfgenaam of legataris bestaat al sinds 2016. De nieuwe richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van Goede Doelen Nederland en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Deze partijen hopen dat de nieuwe richtlijn zorgt voor een uniforme, efficiënte en duidelijke werkwijze. Het doel is dat er een optimale samenwerking ontstaat tussen goede doelen en het notariaat. Ten opzichte van de vorige versie zijn een aantal punten aangescherpt of veranderd. In de nieuwe richtlijn is niet meer opgenomen dat legitimarissen standaard worden geïnformeerd. In dat geval is namelijk leidend het standpunt van het goede doel in combinatie met de wensen van de erflater.

Beter bewust van elkaars positie

Verder is in de richtlijn (pdf) opgenomen welke informatie het goede doel van de notaris wenst te ontvangen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in een legaat van een vast bedrag of bepaald goed, een legaat van een bedrag ter grootte van een bepaald percentage, een erfdeel of een vruchtgebruik en tweetrapsmaking. Goede doelen en notarissen zijn zich met deze richtlijn beter bewust van elkaars positie. Het is hierdoor duidelijker wat de wensen zijn van de goede doelen. Alle goede doelen en notarissen die te maken hebben met legaten waarin een goed doel is gerechtigd kunnen de richtlijn gebruiken.