Inkomsten en doelbesteding blijven stabiel in 2020

De coronacrisis heeft weinig gevolgen gehad voor de inkomsten en doelbesteding van de grote goede doelen in 2020. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek van Goede Doelen Nederland onder 26 grote goede doelen in Nederland.

28 juli 2021 | Door redactie

Goede Doelen Nederland doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving bij de grote goede doelen. Het gaat hierbij om de 26 grote goede doelen met inkomsten van meer dan € 20 miljoen per jaar. Deze cijfers zijn vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek. Opvallend is dat de inkomsten van deze goede doelen in 2020 zijn gestegen ten opzichte van 2019 (€ 1.370.621.821 in 2020 en € 1.219.547.870 in 2019). Uiteraard zijn er wel verschillen per organisatie. Het bedrag van de doelbesteding is iets gestegen met 0,7%. De verhouding tussen doelbesteding en totale bestedingen is nagenoeg gelijk gebleven.

Activiteiten anders vormgeven door corona

De coronacrisis zorgt wel voor een verandering van de soort inkomsten. Goede doelen hebben hun fondsenwervende activiteiten anders moeten vormgeven. Collectanten, evenementen en huis-aan-huiswerving waren door corona niet mogelijk. Dit heeft gezorgd voor lagere opbrengsten uit collecten. In 2020 kwam die opbrengst uit op € 7.139.408 (een daling van 43,6%). Deze daling is gecompenseerd door een stijging van de opbrengsten uit giften en donaties met 12%, die opbrengst kwam daardoor uit op € 253.566.217. En ook de nalatenschappen zijn flink gestegen naar een bedrag van € 151.305.509 (dat is een stijging van 35,6%). Bij 73% van de onderzochte organisaties was er sprake van min of meer gelijke inkomsten of een stijging van de inkomsten uit nalatenschappen. Loterijen speelden ook een belangrijke rol en stegen met 17,5% naar € 160.490.131.