Inkomsten goede doelen gestegen in 2014

18 november 2015 | Door redactie

De totale inkomsten van goede doelen bedroegen in 2014 meer dan € 2,2 miljard en dat is 2,2% meer dan de inkomsten uit 2013. Dit blijkt uit Feiten & Cijfers Goede Doelen 2014, het sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland. Het merendeel van de inkomsten komt voort uit eigen fondsenwerving en subsidies.

Goede doelen wisten in 2014 een groot deel van de inkomsten te verwerven met eigen fondsenwerving (38%) en subsidies (41%). De overige inkomstenbronnen van 2014 bestonden uit acties van derden (15%), beleggingen (4%) en overige bronnen (2%). Bij eigen fondsenwerving (tools) kunt u denken aan donaties en giften, sponsoring, contributies, nalatenschappen (tool) of de verkoop van goederen. De inkomsten uit donaties en giften zijn in 2014 weer licht gestegen en blijven de belangrijkste inkomstenbron als het gaat om eigen fondsenwerving. 

Een aantal conclusies uit het onderzoek

Andere conclusies uit de analyse van de goededoelensector zijn:

  • 88% van de totale inkomsten in 2014 zijn besteed aan het goede doel.
  • De inkomsten uit sponsoring en contributies zijn toegenomen ten opzichte van 2013.
  • De inkomsten uit collectes zijn opnieuw gedaald.
  • Het gemiddelde salaris van een directeur bedroeg in 2014 € 98.836. Dat is ruim onder het maximumsalaris van € 158.000 per jaar, dat is opgenomen in de Code Goed Bestuur voor goede doelen.

Onderzoek geeft inzicht in ontwikkeling

Elk jaar voert Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) het sectoronderzoek uit naar goede doelen. Aan het onderzoek over 2014 hebben 86 organisaties meegewerkt, wat gelijk is aan bijna 70% van het ledenbestand van Goede Doelen Nederland. Onderwerpen als bestedingen en steun vanuit de samenleving voor het goede doel staan altijd centraal. Op die manier geeft het onderzoek inzicht in de ontwikkeling bij de goede doelen. Het onderzoek Feiten & Cijfers (pdf) vervangt het Goede Doelen Rapport dat in voorgaande jaren is uitgegeven door VFI.