Juridische status en ondersteuning sociale onderneming

Het is de bedoeling om een maatschappelijke bv in te voeren voor ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Daarnaast krijgen deze organisaties actieve begeleiding bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

5 augustus 2020 | Door redactie

Sociale organisaties houden zich onder andere bezig met maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid. Deze organisaties zijn van steeds groter belang voor de samenleving, want ze zorgen voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Staatssecretaris Keijzer wil daarom de ‘maatschappelijke BV’ in het leven roepen. In de statuten van deze bv’s moet een maatschappelijke missie zijn vastgelegd. Er komt een aparte wet met criteria waar de maatschappelijke bv aan moet voldoen.

Betere begeleiding en ondersteuning

Daarnaast verbetert de overheid de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers. Maatschappelijke ondernemers zullen meer begeleiding krijgen bij vragen over wet- en regelgeving. Er komt ook een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ die de kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden moet stimuleren. Het kabinet wil ook dat de overheid deze organisaties meer betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er is nader onderzoek nodig om te bepalen op welke manier het mogelijk is om maatschappelijke organisaties hierbij meer te betrekken. Uiteraard moet het speelveld wel gelijk blijven.