Kostennorm goede doelen mogelijk verleden tijd

7 oktober 2015 | Door redactie

Brancheorganisatie van goede doelen VFI en toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) willen af van de kostennorm die momenteel geldt voor goede doelen en die organisaties voorschrijft om maximaal 25% van elke geworven euro uit te geven aan fondsenwerving.

VFI en CBF willen de kostennorm voor goede doelen het liefst al per 1 januari 2016 afschaffen. Dit is onderdeel van een nieuw validatiestelsel voor toezicht en kwaliteitsbevordering binnen de filantropische sector, waar VFI en CBF voor pleiten. Het stelsel moet de verschillende gedragscodes en keurmerken die nu bestaan binnen de goede doelenbranche vervangen door een nieuwe set van afspraken en normen voor goede doelen. 

Minder nadruk op de kosten

Momenteel stelt CBF als norm dat goede doelen niet meer dan een kwart van de verworven fondsen mag aanwenden voor het binnenhalen van nieuwe giften. Deze norm zou echter plaats moeten maken voor een andere verantwoording van de besteding van middelen. Goede doelen zouden namelijk aan de hand van bereikte resultaten en gemeten maatschappelijke impact hun bestedingen moeten verantwoorden. Een vaste kostennorm die voor iedereen geldt – maar niet voor iedereen passend is – maakt dan plaats voor een verantwoording die past bij de organisatie. Of de kostennorm inderdaad wordt losgelaten en hoe een andere wijze van verantwoorden wordt ingevuld, is nu onderwerp van discussie binnen de goede doelenbranche.