Lagere schenking door afschaffing giftenaftrek

2 november 2016 | Door redactie

Vermogenden met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal € 500.000 geven jaarlijks gemiddeld € 7.915 aan goede doelen. De afschaffing van de giftenaftrek zal echter tot een flinke verlaging van deze donaties leiden. Dit blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO MeesPierson en Maastricht University naar het geefgedrag van vermogende particulieren in 2015.

Het onderzoek (pdf) laat zien dat vermogenden in loondienst meer schenken aan goede doelen (gemiddeld € 12.992) dan ondernemers (gemiddeld € 10.349) en erfgenamen (gemiddeld € 2.802). Ook als percentage van het inkomen geven werknemers (0,5%) het meest en erfgenamen het minst (0,1%). Werknemers richten zich daarbij vooral op doelen die noodhulp aanbieden en die zorgen voor armoedebestrijding in binnen- en buitenland. Ondernemers en erfgenamen gaven vooral aan gezondheidszorg en welzijn.

Minder giften bij afschaffing giftenaftrek

In 85% van de gevallen schenkt de vermogende via losse donaties aan goede doelen. Daarnaast geeft 47% van de vermogenden via een periodieke schenking die is vastgelegd voor minimaal vijf jaar. In het onderzoek is ook gekeken naar het gebruik van de giftenaftrek (tool). Hieruit blijkt dat 41% van de vermogenden gebruikmaakt van de giftenaftrek. Afschaffing van de giftenaftrek heeft grote gevolgen voor schenkingen aan goede doelen. Van de vermogenden zou namelijk zo’n 40% zijn donaties aan goede doelen verlagen.