Lichte stijging donateursvertrouwen tweede kwartaal 2018

Het donateursvertrouwen in Nederland zit weer iets in de lift en stijgt het tweede kwartaal van 2018 van -9 naar -8. De misstanden bij hulporganisaties lijken geen blijvend negatief effect te hebben op het vertrouwen. Dit blijkt uit een recent rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

8 augustus 2018 | Door redactie

Het NDP stelt elk kwartaal het donateursvertrouwen (afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen) in Nederland vast. Het vorige kwartaal was het donateursvertrouwen gedaald naar -9. In het tweede kwartaal van 2018 (pdf) krabbelt het donateursvertrouwen weer iets op en komt uit op -8. Het aandeel donateurs dat negatiever is gaan denken over goede doelen kwam het tweede kwartaal uit op 23% (dat was het vorige kwartaal nog 30%). De negatieve berichtgeving lijkt dus geen blijvend effect te hebben.

Feitelijke informatie of gevoel

Daarnaast is er aan het donateurspanel gevraagd of ze zich bij hun keuze voor een goed doel baseren op feitelijke informatie of meer op gevoel. Voor 37% van de ondervraagden hangt het zowel van gevoel als van feitelijke informatie af. Bij ongeveer een derde speelt het gevoel toch een belangrijkere rol. Slecht 10% van de panelleden laat de keuze meer afhangen van de feitelijke informatie. Gaat het om een grotere donatie, dan zijn donateurs wel geneigd om meer te kijken naar de feitelijke informatie (56%). Dit geldt vooral voor donateurs jonger dan 30 jaar (78%).

Belangrijke informatie van goede doel

Feitelijke informatie speelt dus een belangrijke rol bij de keuze om te doneren. Een goed doel brengt echter verschillende informatie naar buiten. De meeste donateurs willen graag informatie over de doelstellingen van het goede doel (43%). Daarnaast willen donateurs graag informatie over het land en de regio waar het goede doel actief is (17%), de behaalde resultaten van het goede doel (9%) en of het goede doel zich door toezichthouder CBF laat toetsen (7%). Er zijn ook donateurs die deze zaken niet hoeven te weten (20%), omdat ze de keuze om te doneren volledig op gevoel nemen.