Meer aandacht voor maatschappelijke impact goededoelensector

7 juni 2017 | Door redactie

Om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en zichtbaarder te maken, is onlangs de Impact Challenge gelanceerd.

Goede doelen vervullen een belangrijke functie in de maatschappij. Daarom is het heel belangrijk dat u inzicht kunt geven in de maatschappelijke impact van uw organisatie. Welk probleem wordt er met het door uw donateurs gestorte geld opgelost? De Impact Challenge moet de discussie over deze maatschappelijke impact stimuleren.

Eerste activiteiten van de Impact Challenge

De Impact Challenge is een idee van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, PwC, Impact Centre Erasmus, Wakker Dier, Nierstichting, Plan, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi en The Hunger Project. Dit initiatief bestaat uit een impactmeting op sectorniveau (gaat via de controle van het CBF), een impact-evenement (waarschijnlijk in november) en een leergang doelrealisatie (in september via Goede Doelen Nederland).

Doel van de Impact Challenge

Het is de bedoeling om met de Impact Challenge:

  • ‘impact’ op inspirerende wijze te agenderen en de sectorbrede kennis te verdiepen;
  • van elkaar te leren en kennis uit te wisselen;
  • te discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste inzichten en maatschappelijke trends.

Dit moet ervoor zorgen dat de nadruk in de sector meer komt te liggen op de maatschappelijke impact van een goed doel.