Meer gebruik van QR-codes voor fondsenwerving

In het tweede kwartaal van dit jaar is het donateursvertrouwen gestegen van -14 naar -10. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP) over het tweede kwartaal van 2021. Daarnaast hebben de panelleden vragen gekregen over het gebruik van QR-codes en hoe er gekeken wordt naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

14 juli 2021 | Door redactie

De index voor het donateursvertrouwen geeft een beeld van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. Elk kwartaal kijkt het NDP naar het donateursvertrouwen in Nederland. In het tweede kwartaal is deze index weer iets verder gestegen. Het donateurspanel kijkt ook altijd naar andere zaken die een rol spelen bij goede doelen. Deze keer kreeg het panel vragen over of, hoe vaak en waarvoor ze QR-codes gebruiken. Daarnaast is het drie jaar na de invoering van de AVG. Het panel kreeg daarom een aantal stellingen over hoe de AVG werd beleefd.

QR-code is makkelijk, snel en veilig

Het gebruik van QR-codes is toegenomen van 70% in 2019 naar 78% in 2021. Uit het rapport (pdf) blijkt dat 30-minners het vaakst gebruikmaken van QR-codes. Als het gaat om online donaties en donaties via collectes, zijn dertigers de koplopers. Het aantal mensen dat bereid is om een donatie te doen met een QR-code is ook gestegen van 40% in 2019 naar 48% in 2021. De panelleden vinden het gebruik van de QR-code vooral makkelijk (67%), snel (21%) en veilig (19%). Toch zijn er ook mensen die het niet vertrouwen (32%), niet kennen of kunnen (15%) of toch liever contant geven (14%).

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

De invoering van de nieuwe privacyregels is alweer drie jaar geleden (25 mei 2018). Een meerderheid van de panelleden (63%) heeft er vertrouwen in dat goede doelen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Slechts 19% van de panelleden heeft het idee dat er de afgelopen jaren iets veranderd is wat betreft de omgang met persoonsgegevens. Veel mensen (86%) hebben het idee dat ze geen volledige controle hebben over de persoonsgegevens die goede doelen verzamelen. Het aantal vragen (9%), klachten (4%) en verzoeken om gegevens te verwijderen (11%) bij goede doelen is in ieder geval beperkt.